Lumea IPL App – תנאי שימוש

תודה על העניין שגילית ב-Lumea IPL App! מכשיר זה מבית פיליפס מוצע לך על ידי חברת Philips International B.V.‎, שכתובתה: Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, The Netherlands. אנחנו מברכים אותך לרגל תחילת השימוש באפליקציה זו, שתסייע לך אישית בכל הנוגע ל-Lumea IPL App. ישנם רק כמה כללים והגבלות שעלינו לבקש ממך לזכור תמיד!
 

מה האפליקציה הזו עושה בשבילך
 

  1. מספקת לך מידע על מוצרי Philips Lumea
  2. מאפשרת לך לפנות לפיליפס בשאלות לגבי מכשיר ה-Lumea
  3. עוזרת להגדיר את המכשיר לקבלת התוצאות הטובות ביותר מבחינת גוון העור וצבע השיער שלך
  4. עוקבת אחר הטיפולים הקודמים והטיפולים הבאים שלך תוך הצגתם בלוח זמנים ברור
  5. מזכירה לך את הטיפולים הבאים באמצעות הודעות

אנחנו ממליצים מאוד שתמשיך לקרוא, מפני שבעצם השימוש באפליקציה, אתה מקבל עליך את התנאים כאמור להלן.
 

דברים נוספים שכדאי לדעת על אפליקציה זו:
 

פרטיות: לידיעתך, קיימת הצהרת פרטיות נפרדת החלה על אפליקציה זו, ואנחנו ממליצים מאוד שתקרא אותה.
 

רישיון: באפשרותך להשתמש באפליקציה זו בקשר למטרתה כפי שתוארה לעיל.
 

צדדים שלישיים: ייתכן שכאשר תשתמש באפליקציה זו, יהיה עליך (גם) להשתמש בשירות, להוריד תוכנה או לרכוש מוצרים המסופקים בידי צד שלישי. לידיעתך, צדדים שלישיים כאלה עשויים לקבוע כללים והגבלות ישימים משל עצמם – בנפרד מתנאי השימוש האלה.
 

אחריות: מטרתנו היא להעניק לך אפליקציה מעולה וכן חוויית משתמש מעולה באפליקציה. להווי ידוע, כי באפשרותנו לספק לך את האפליקציה 'כמות שהיא' – ואף שנשמח לעשות זאת, אין באפשרותנו להיות אחראים לכל דבר שהוא הנוגע לאפליקציה זו או לתוכנה.
 

חבות: אף כי אנחנו בטוחים בתכונות האפליקציה שלנו, תמיד קיימת אפשרות שדברים לא יפעלו כפי שהם אמורים לפעול. אנחנו מתנצלים מראש על כל מקרה שהאפליקציה לא תפעל או שנתונים כלשהם יאבדו. אנחנו מבינים בהחלט שזהו מצב מצער ולא נוח, אולם לא נוכל לקבל על עצמנו כל חבות שהיא בגין נזקים שייגרמו כתוצאה משימושך באפליקציה. בכל מקרה, לא תחול עלינו כל חבות בסכומים שמעבר לתשלומים אשר שולמו בקשר לאפליקציה.
 

נתוני משתמש: אתה תתבקש לבחור בגוון העור ובצבע השיער שלך – ובהתבסס על הנתונים שתזין, האפליקציה תמליץ לך על הגדרות המוצר המתאימות ביותר. האפליקציה תקיים מעקב אחר הטיפולים הקודמים והטיפולים הבאים שלך על פי הנתונים שתזין. נתונים אלה לא ייחשפו באופן ציבורי בדרך של שיתוף.
 

התקנים פרוצים: המחדל ("מכשירים פרוצים"). אתה מסכים בזאת שלא לנסות להתקין או להשתמש באפליקציה במכשיר פרוץ כלשהו. כל ניסיון להתקין או להשתמש באפליקציה במכשיר פרוץ יהווה הפרה של תנאים אלה ועלול לגרום לביטול החשבון, ללא החזרים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של Philips‏. Philips לא תישא בחבות של נזקים כלשהם כתוצאה מהשימוש במכשירים פרוצים.
 

סמכות שיפוט: תנאי שימוש אלה יובנו, יפורשו ויוחלו מכוח חוקי הולנד מבלי להתחשב בהתנגשות של הוראות כל דין הנובעות מהם.
 

תיהנה!

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.