דצמ 16, 2021 by Philips
Reading time: 1-2 minutes

Saphenous vein graft and thrombus lesions


SVG patency rates have been reported at approximately 80% at 1 year and approximately 50% at 15 years and beyond.1

Saphenous vein graft and thrombus lesions masthead

Clinical challenges

  • Tough fibrotic lesions are at the anastomosis site.
  • There is a risk of distal emboli.
  • Higher MACE and ISR rates are associated with these cases.

Advanced tools for optimal PCI outcomes

IVUS software image

  • Identifies the extent of thrombus or plaque distribution, vessel sizes and lesion length.
  • Correlates plaque and treatment locations to the angiogram with the goal of reduced contrast load and radiation exposure with IVUS Co-registration.

Angio Sculpt Evo RX PTCA scoring balloon catheter

  • Provides the power necessary to maximize lume diameter.
  • Delivers 15-25x’s the focal force of a traditional balloon.

ELCA product

  • Only coronary atherectomy device with an SVG indication.
  • Vaporizes the plaque and often used to assist in delivering embolic protection.

Share this article

Sign up to receive news and updates from Philips

References


1. Fitzgibbon GM et al. Coronary bypass graft fate and patient outcome: angiographic follow-up of 5065 grafts related to survival and reoperation in 1388 patients during 25 years. J Am Coll Cardiol. 1996;28:616–26

We are always interested in engaging with you.

Let us know how we can help.

1
Select your area of interest
2
Contact details

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.