המכונה אינה טוחנת את פולי הקפה

משפך הקפה סתום בקפה טחון. פתיחת הסתימה במשפך הקפה עשויה לפתור את הבעיה. בצעו את השלבים הבאים בסרטון התמיכה*.

 

  1. כבו את המכונה.
  2. הסירו את מערכת החליטה.
  3. הכניסו ידית של כף למשפך הקפה ופיתחו את הסתימה.
  4. החזירו את מערכת החליטה למקומה.
  5. הפעילו שוב את המכונה.
  6. שנו את הגדרות הטחינה לטחינה גסה יותר.
     

*סרטון התמיכה תקף לכל מכונות הקפה האוטומטיות לחלוטין, לא רק לדגמים הרשומים בכותרת

סרטון תמיכה

שטיפת מערכת החליטה במכונת האספרסו פיליפס Saeco
שימון מערכת החליטה במכונת האספרסו פיליפס Saeco

האם מידע זה סייע לך?

קוד שגיאה 1, 3, 4, 5, 14 או 19 של מפתח שירות מופיעים בתצוגה

כאשר מופיעים קודי השגיאה 1, 3, 4, 5 או 14, לא ניתן יותר להשתמש במכונה.

סרטוני התמיכה* מנחים אותך בפתרון הבעיה. אם מופיע קוד אחר, אנו ממליצים לך לפנות למחלקת התמיכה לקבלת עזרה.

קוד שגיאה 1 של מפתח שירות

קוד זה מציין שמשפך הקפה סתום בקפה טחון.

פתיחת הסתימה במשפך הקפה עשויה לפתור את הבעיה. בצע את השלבים המופיעים הסרטון התמיכה.

 

1. כבה את המכונה.

2. הסר את מערכת החליטה.

3. הכנס ידית של כף למשפך הקפה ופתח את הסתימה.

4. החזר את מערכת החליטה למקומה.

5. הפעל שוב את המכונה.

6. שנה את הגדרות הטחינה לטחינה גסה יותר.

 

*סרטון התמיכה תקף לכל מכונות האספרסו האוטומטיות לחלוטין, לא רק לדגמים הרשומים בכותרת.

 

קראו עודקרא פחות

קוד שגיאה 3/4 של מפתח שירות

מערכת החליטה סתומה, אינה משומנת כהלכה או אינה ננעלת במקומה.

פעל על פי השלבים שבסרטון התמיכה* כדי לפתור את הבעיה.

1. כבה את המכונה.

2. הסר את מערכת החליטה ושטוף אותה במי ברז. .

3. שמן את מערכת החליטה כפי שמוצג בסרטון התמיכה.

4. החזר את מערכת החליטה, וודא שהיא נעולה במקומה. ניתן לשמוע קליק חלש כשהמערכת מוכנסת כהלכה וננעלת.

5. הפעל שוב את המכונה.

*סרטון התמיכה תקף לכל מכונות האספרסו האוטומטיות לחלוטין, לא רק לדגמים הרשומים בכותרת.

קראו עודקרא פחות

קוד שגיאה 5 של מפתח שירות

מכיוון שעשויות להתעורר בעיות שונות, אחד מהפתרונות הבאים עשוי לפעול אצלך. סרטון התמיכה* מציג הוראות מפורטות יותר.

1. יש אוויר במעגל המים או שפולי הקפה תפוסים מתחת למכל המים.
כבה את המכונה. רוקן את המים ובדוק אם תא מכל המים נקי ואין בו פולי קפה/חלקי פולים. לאחר מכן הפעל שוב את המכונה. נסה להוציא 2-3 כוסות של מים חמים.

2. כשמשתמשים במסנן AquaClean/Brita
המסנן לא הוכן כהלכה לפני התקנתו או שהוא סתום.

כבה את המכונה. הוצא את המסנן ונסה שוב לחלוט קפה. אם זה עובד, ודא שמסנן המים מוכן כהלכה לפני החזרתו למקום. החזר למקום את המסנן המוכן. אם זה עדיין לא עובד, יתכן שהמסנן סתום ויש להחליפו.

3. מערכת החליטה סתומה
כבה את המכונה. הוצא את מערכת החליטה, שטוף אותה במי ברז ושמן אותה לפי הצורך. החזר את מערכת החליטה למקומה והפעל שוב את המכונה.

4. חלקי אבנית סותמים את מערכת המעגל.
כבה את המכונה לכמה שעות. הפעל שוב את המכונה, אם קוד השגיאה מופיע, הסר אבנית מהמכונה. להסרת אבנית, השתמש במוצר להסרת אבנית של פיליפס/Saeco בלבד. בסעיף הסרת האבנית תמצא את ההוראות המתאימות למכונה שברשותך.

*סרטון התמיכה תקף לכל מכונות האספרסו האוטומטיות לחלוטין, לא רק לדגמים הנזכרים.

קראו עודקרא פחות

קוד שגיאה 14 של מפתח שירות

המכונה מתחממת יתר על המידה. כבה את המכונה למשך 60 דקות.

קוד שגיאה 19 של מפתח שירות

  • המתן שהמכונה תעבור מטמפרטורת המעבר לטמפרטורת החדר.
  • כבה את המכונה למשך 30 דקות והפעל אותה שוב.

סרטון תמיכה לקוד שגיאה 1

פתיחת סתימה במשפך הקפה במכונת האספרסו פיליפס Saeco

סרטון תמיכה לקוד שגיאה 3/4

שטיפת מערכת החליטה במכונת האספרסו פיליפס Saeco

סרטון תמיכה לקוד שגיאה 5

שימון מערכת החליטה במכונת האספרסו פיליפס Saeco

האם מידע זה סייע לך?

יוצאות רק כמה טיפות קפה

אם רק טיפות מעטות יוצאות, יתכן שישנם כמה סיבות ופתרונות. גלו כאן מה עשוי לגרום לכך וכיצד ניתן לפתור זאת בקלות.
 

1. מערכת החליטה סתומה בלכלוך או שאינה משומנת היטב

הוציאו את מערכת החליטה ושיטפו אותה במי ברז, שמנו אותה לפי הצורך. פעלו לפי סרטוני התמיכה* לסרטון תמיכה כיצד לנקות לקבלת הוראות ניקוי/שימון וכיצד להכניס ולהוציא את מערכת החליטה.

2. פיית המזיגה של הקפה סתומה.

נסו באמצעות מחט לפתוח בזהירות את הסתימה בחורי פיית המזיגה של הקפה.

3. בעת שימוש במסנן AquaClean/Brita

המסנן לא הוכן כהלכה לפני ההתקנה או שהוא סתום.

כבו את המכונה. הוציאו את המסנן ונסו שוב לחלוט קפה. אם זה עובד, ודאו שהמסנן הוכן כהלכה לפני החזרתו למקום. צפו בסרטון המראה כיצד להכין את מסנן AquaClean.  החזירו את המסנן המוכן וחלוט קפה. אם זה עדיין לא עובד, יתכן שהמסנן סתום ויש להחליפו.

4. יש להסיר אבנית מהמכונה.

אם לא הסרתם אבנית מהמכונה מזה זמן או דחיתם את ההסרה כמה פעמים, כעת זה הזמן להסיר אבנית מהמכונה. הסירו אבנית מהמכונה באמצעות מסיר אבנית של פיליפס/Saeco  בלבד. בדף הסרת האבנית תוכל למצוא את ההוראות המתאימות למכונה שלך.

5. עבור מכונות Xelsis.

כפתור SBS  סגור. סובבו את כפתור ה-SBS  למצב האמצעי וחלוט אספרסו.

6. הוציאו מים חמים

יתכן שיש אוויר במערכת. הוציאו אותו על ידי הוצאת מים חמים מהמכונה.
 

*סרטון התמיכה תקף לכל מכונות הקפה האוטומטיות לחלוטין, לא רק לדגמים הנזכרים.

כיצד לשטוף את מערכת החליטה

פתיחת סתימה במשפך הקפה במכונת האספרסו פיליפס Saeco

כיצד לשמן את מערכת החליטה

שטיפת מערכת החליטה במכונת האספרסו פיליפס Saeco

כיצד להכין את מסנן AquaClean

שימון מערכת החליטה במכונת האספרסו פיליפס Saeco

האם מידע זה סייע לך?

מכונת הקפה חולטת קפה מימי

קפה מימי מדי, יתכן שישנם כמה סיבות ופתרונות. גלו כאן מה עשוי לגרום לכך וכיצד ניתן לפתור זאת בקלות.
 

1. במהלך שימוש בפעם הראשונה

במצב תקין כוסות החליטה הראשונות עשויות להיות מימיות כאשר מערכת ההתאמה של Saeco  עדיין לא סיימה את פעולתה. חלוט 5-7 כוסות קפה נוספות.

2. מערכת החליטה סתומה בלכלוך או שאינה משומנת היטב

הוציאו את מערכת החליטה ושיטפו אותה במי ברז, שמנו אותה לפי הצורך. בצעו את השלבים בסרטון התמיכה* כיצד לנקות לקבלת הוראות ניקוי וכיצד להכניס ולהוציא את מערכת החליטה.

3. אורך הקפה שונה באמצעות הפונקציה MEMO

התאימו את אורך הקפה בכפתור הקפה. לחצו והחזיקו את הכפתור המתאים עד שיופיע בתצוגה הסמל ה- 'Memo' (זיכרון). המכונה תיכנס לשלב תכנות ותתחיל לחלוט את הקפה שנבחר. פעלו על פי השלבים שבסרטון התמיכה שימוש בפעם הראשונה וכיצד להתאים אישית את ההגדרות.

4. משפך הקפה סתום בקפה טחון

פתיחת הסתימה במשפך הקפה עשויה לפתור את הבעיה. בצעו את השלבים המופיעים בסרטון התמיכה כיצד לנקות.

5. הגדרות הטחינה נקבעו לטחינה גסה יותר

שנו את הגדרות הטחינה לטחינה עדינה יותר. פעלו לפי השלבים שבסרטון התמיכה שימוש בפעם הראשונה וכיצד להתאים אישית את ההגדרות.
 

*סרטון התמיכה תקף לכל מכונות האספרסו האוטומטיות לחלוטין, לא רק לדגמים הרשומים בכותרת

כיצד לשטוף את מערכת החליטה

שטיפת מערכת החליטה במכונת האספרסו פיליפס Saeco

כיצד לפתוח סתימה במשפך הקפה

פתיחת סתימה במשפך הקפה במכונת האספרסו פיליפס Saeco

האם מידע זה סייע לך?

ההודעה 'רוקן את מכל הקפה הטחון' אינה נעלמת

אם מכל הקפה הטחון מרוקן בזמן שהמכונה כבויה, מונה מחזורי הקפה אינו מתאפס וההודעה 'רוקן את מכל הקפה הטחון' אינה נעלמת. או שהמכונה מודיעה על האות על אף שהוא עדיין לא מלא.

כדי לגרום להודעה להיעלם: 
• הוציאו את מכל הקפה הטחון בזמן שהמכונה דלוקה, המתינו 5 שניות לפחות ואז הכניסו אותו שוב.
• סרטון התמיכה תקף לכל מכונות האספרסו האוטומטיות לחלוטין, לא רק לדגמים הנזכרים בכותרת.

פתיחת סתימה במשפך הקפה במכונת האספרסו פיליפס Saeco

האם מידע זה סייע לך?

אינני מצליח להכניס את מערכת החליטה

אם אינכם יכולים להכניס את מערכת החליטה, המכונה ומערכת החליטה אינם במצב ניטרלי.
 

פעלו לפי השלבים שלהלן וצפו בסרטון התמיכה* שמציג הוראות מפורטות יותר.
 

1. החזירו למקום את מכל הקפה הטחון, את מגשית הטפטוף וסגרו את המכסה הקדמי, השאירו את מערכת החליטה בחוץ.

2. לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את המכונה. המתינו עד שהמכונה נכבית לחלוטין ולא נשמעים יותר צלילים.

3. העבירו את המתג הראשי בחלק האחורי למצב כבוי (0). אם לא קיים מתג ראשי, כבה את המכונה.

4. העבירו את המתג הראשי בחלק האחורי בחזרה למצב מופעל (-). אם לא קיים מתג ראשי, חברו בחזרה את המכונה.

5. לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל בחזרה את המכונה. המתינו עד שהמכונה נדלקת לחלוטין ולא נשמעים יותר צלילים.

6. העבירו את מערכת החליטה למצב ניטרלי כפי שמוצג בסרטון התמיכה. אחרת לא ניתן להכניסה.

7. הוציאו את מכל הקפה הטחון ואת מגשית הטפטוף, פיתחו את המכסה הקדמי והחלק חזרה את מערכת החליטה לאורך המסילה. אל תלחצו על הלחצן בעת הכנסת מערכת החליטה.

8. החזירו למקום את מכל הקפה הטחון, את מגשית הטפטוף וסגור את המכסה הקדמי.
 

*סרטון התמיכה תקף לכל מכונות האספרסו האוטומטיות לחלוטין, לא רק לדגמים הנזכרים.

לא ניתן להכניס את מערכת החליטה במכונת האספרסו פיליפס Saeco
לא ניתן להכניס את מערכת החליטה במכונת האספרסו פיליפס Saeco

האם מידע זה סייע לך?

אינני מצליח להסיר את מערכת החליטה

אם לא ניתן להוציא את מערכת החליטה, המכונה אינה במצב ניטרלי. פעלו לפי השלבים שלהלן וצפו בסרטון התמיכה* המציג הוראות מפורטות יותר.
 

1. החזירו למקום את מיכל הקפה הטחון, את מגשית הטפטוף וסיגרו את המכסה הקדמי.

2. לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את המכונה. המתינו עד שהמכונה נכבית לחלוטין ולא נשמעים יותר צלילים.

3. העבירו את המתג הראשי בחלק האחורי למצב כבוי (0). אם לא קיים מתג ראשי, כבו את המכונה.

4. העבירו את המתג הראשי בחלק האחורי בחזרה למצב מופעל (-). אם לא קיים מתג ראשי, חברו בחזרה את המכונה.

5. ליחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל בחזרה את המכונה. המתינו עד שהמכונה נדלקת לחלוטין ולא נשמעים יותר צלילים. שים לב: אל תנקטו כל פעולה כמו פתיחת המכסה הקדמי/הוצאת מגשית הטפטוף או מכל הקפה הטחון לפני שהמכונה מוכנה לשימוש.

6. הוציאו את מכל הקפה הטחון ואת מגשית הטפטוף ופתח את המכסה הקדמי.

7. נסו שוב להוציא את מערכת החליטה. דיחפו את הידית לצד, החזיקו אותה ומישכו את מערכת החליטה לכיוונכם.

לעולם אל תוציאו את מערכת החליטה במהלך הסרת אבנית. תמיד סיימו תחילה את תהליך הסרת האבנית.
 

*סרטון התמיכה תקף לכל מכונות האספרסו האוטומטיות לחלוטין, לא רק לדגמים הנזכרים.

לא ניתן להוציא את מערכת החליטה במכונת האספרסו פיליפס Saeco
לא ניתן להוציא את מערכת החליטה במכונת האספרסו פיליפס Saeco

האם מידע זה סייע לך?

נראה שהמכונה דולפת

למים מתחת למכונה עשויות להיות כמה סיבות, התופעה אינה מצביעה באופן ישיר על כשל טכני. קבלו מידע נוסף למטה וסרטון תמיכה* שמציג הוראות מפורטות יותר.
 

מים במגשית הטפטוף

אם אתם מבחינים במים במגשית הטפטוף - אל תדאגו, זה תקין לחלוטין.

אלו הם מים ממחזורי השטיפה העצמית שמבוצעים על ידי המכונה במהלך השימוש, שמוזרמים ישירות למגשית הטפטוף. זו אינה דליפה של המכונה.
 

מים חומים / מים המכילים חלקיקי קפה

אם המים מתחת למכונה חומים או מכילים חלקיקי קפה, וודאו שהדבר אינו נגרם עקב מגשית טפטוף שעולה על גדותיה, שפיכת מים, הסרת מגשית הטפטוף במהלך שימוש או סתימה במערכת החליטה/במגירת השאריות. כדי למנוע/לפתור את הבעיה:

- רוקנו את מגשית הטפטוף כאשר מופיע 'מחוון מגשית טפטוף מלאה' דרך כיסוי מגשית הטפטוף

- לפני שתתחילו בהסרת אבנית במכונה, ודאו שמגשית הטפטוף ריקה

- המכונה מונחת על משטח מאוזן

- הסירו את מערכת החליטה ואת מגירת שאריות הקפה ושיטפו אותם במי ברז.
 

מים נקיים מתחת למכונה

אם מכל המים ממוקם לפני המכונה, יתכן שמכל המים לא הוכנס עד הסוף, הקפידו לדחוף אותו לחלק האחורי ככל האפשר.

אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, פנה למחלקת שירות לקוחות במדינתך - יתכן שקיימת דליפה.
 

קפה / מים דולפים מאחורי פיית המזיגה של הקפה

אם ברשותכם פיית מזיגה נשלפת לקפה, וודאו שהיא מונחת כהלכה במקומה. דיחפו את פיית המזיגה של הקפה מעט יותר כלפי המכונה, פעולה זו עשויה לסייע בפתרון הבעיה.

אם פיית המזיגה של הקפה במכונה אינה נשלפת, פנו למחלקת שירות לקוחות במדינתך - יתכן שקיימת דליפה.
 

*סרטון התמיכה תקף לכל מכונות האספרסו האוטומטיות לחלוטין, לא רק לדגמים הרשומים בטקסט.

האם מידע זה סייע לך?

מדוע המכונה שלי אינה יוצרת קצף חלב טוב?

אם קנקן החלב אינו מקציף את החלב, עשויות להיות לכך כמה סיבות ופתרונות.

1. חלקים במערכת החלב מלוכלכים.

הוציאו את כל החלקים של מערכת החלב, כולל הצינורות, ונקו אותם.


2. צינור החלב אינו מחובר כהלכה לרכיב ההקצפה או למתקן הקצפה קפוצ'ינטורה.
חברו את צינור החלב בצורה תקינה לרכיב ההקצפה או למתקן הקצפה קפוצ'ינטורה.


3. החלב אינו קר.

מומלץ להשתמש בחלב ישירות מהמקרר בטמפרטורה של 4 מעלות.


4. אינכם משתמשים בסוג החלב הנכון.

חלב פרה דל שומן או מלא, חלב סויה וחלב ללא לקטוז נבדקו והוכחו ככאלה המייצרים קצף טוב.

 

5. פיית המזיגה של קנקן החלב לא הוצאה עד הסוף (לא תקף בדגם Xelsis)
בידקו שהיא נמשכה החוצה עד הסוף.

קנקן חלב מכונת האספרסו פיליפס Saeco

האם מידע זה סייע לך?

המכונה יוצרת רעש חזק

רעשים הם מצב תקין בעת שימוש במכונת הקפה שלך. אם אתם שומעים רעשים חריגים, גלו כאן מה עשויה להיות הסיבה לכך וכיצד לפתור אותה בקלות.

רעש חזק במהלך הטחינה עשוי להיגרם עקב:


1. משפך קפה סתום.
פתיחת הסתימה במשפך הקפה עשויה לפתור את הבעיה. בצעו את השלבים המופיעים הסרטון התמיכה* כיצד לנקות.

2. הגדרות הטחינה נקבעו לטחינה העדינה ביותר.
שנו את הגדרת הטחינה לטחינה גסה יותר. בצעו את השלבים בסרטון התמיכה* שימוש בפעם הראשונה וכיצד לשנות הגדרות.

רעש חזק במהלך שטיפה או חליטה עשוי להיגרם עקב:


1. פולי/חלקיקי קפה נלכדו מתחת למכל המים ואוויר נמשך
הוציאו את מכל המים והסירו חלקיקי קפה/פולים הנמצאים באזור תא מכל המים. בצעו את השלבים בסרטון התמיכה* כיצד לנקות.

2. מערכת החליטה סתומה בלכלוך או אינה משומנת היטב
הוציאו את מערכת החליטה ושיטפו אותה במי ברז, שמנו לפי הצורך. בצעו את השלבים בסרטון התמיכה* כיצד לנקות להוראות ניקוי וכיצד להכניס ולהוציא את מערכת החליטה.

3. יש לבצע במכונה הסרת אבנית.
אם לא הסרתם אבנית מהמכונה מזה זמן או דחיתם את ההסרה כמה פעמים, כעת זה הזמן להסיר אבנית מהמכונה. הסירו אבנית מהמכונה באמצעות מסיר אבנית של פיליפס/Saeco  בלבד. בדף הסרת האבנית תוכלו למצוא את ההוראות המתאימות למכונה שלך.

 

4. בעת שימוש במסנן AquaClean/Brita

המסנן לא הוכן כהלכה לפני ההתקנה או שהוא סתום.

כבו את המכונה. הוציאו את המסנן ונסו שוב לחלוט קפה. אם זה עובד, וודאו שהמסנן הוכן כהלכה לפני החזרתו למקום. צפו בסרטון המראה כיצד להכין את מסנן AquaClean.  החזירו את המסנן המוכן וחילטו קפה. אם זה עדיין לא עובד, יתכן שהמסנן סתום ויש להחליפו. *סרטון התמיכה תקף לכל מכונת האספרסו האוטומטיות לחלוטין, לא רק לדגמים המוזכרים

הכן את מסנן AquaClean

שימון מערכת החליטה במכונת האספרסו פיליפס Saeco

האם מידע זה סייע לך?

קפה או מים אינם יוצאים

מכיוון שעשויות להתעורר בעיות שונות, אחד מהפתרונות הבאים עשוי לפעול אצלך. סרטון התמיכה* מציג הוראות מפורטות יותר.

1. במהלך שימוש בפעם הראשונה
במצב תקין כוסות החליטה הראשונות עשויות להיות מימיות כאשר מערכת ההתאמה של Saeco  עדיין לא סיימה את פעולתה. חילטו 5-7 כוסות קפה נוספות.

2. פולי/חלקיקי קפה נלכדו מתחת למכל המים ואוויר נמשך
הוציאו את מכל המים והסירו פולים/חלקיקי פולים שנלכדו באזור תא מכל המים. בצעו את השלבים בסרטון התמיכה* כיצד לנקות.

3. מערכת החליטה סתומה בלכלוך
הוציאו את מערכת החליטה ושיטפו אותה במי ברז, שמנו לפי הצורך. בצעו את השלבים בסרטון התמיכה* כיצד לנקות להוראות ניקוי וכיצד להכניס ולהוציא את מערכת החליטה.

4. כשמשתמשים במסנן AquaClean/Brita.
המסנן לא הוכן כהלכה לפני ההתקנה או שהוא עשוי להיות סתום.
הוציאו את המסנן ונסו שוב לחלוט קפה. אם זה עובד, וודאו שהמסנן הוכן כהלכה לפני החזרתו למקום. צפו בסרטון כיצד להכין את המסנן AquaClean.  החזירו את המסנן המוכן וחילטו קפה. אם זה עדיין לא עובד, יתכן שהמסנן סתום ויש להחליפו.

5. קיים אוויר במעגל המים
נסו להוציא 2-3 כוסות של מים חמים.

6. עבור מכונות Exprelia  או Xelsis.
כפתור ה-SBS  סגור. סובבו את כפתור ה-SBS למצב האמצעי וחילטו אספרסו.

7. יש להסיר אבנית מהמכונה.
אם לא הסרתם אבנית מהמכונה מזה זמן או דחיתם את ההסרה כמה פעמים, כעת זה הזמן להסיר אבנית מהמכונה. הסירו אבנית מהמכונה באמצעות מסיר אבנית של פיליפס/Saeco  בלבד. בדף הסרת האבנית תוכלו למצוא את ההוראות המתאימות למכונה שלך.

*סרטון התמיכה תקף לכל מכונות האספרסו האוטומטיות לחלוטין, לא רק לדגמים הנזכרים

סרטון תמיכה

שימון מערכת החליטה במכונת האספרסו פיליפס Saeco

האם מידע זה סייע לך?

נורית הסרת האבנית אינה נכבית לאחר הסרת אבנית

אם נורית הסרת האבנית דלוקה - ככל הנראה לא שטפתם את המכונה במספיק מים לאחר השלמת מחזור הסרת האבנית. 
שיטפו את המכונה באמצעות מיכל מים מלא אחר.

אם הפסקתם את תהליך הסרת האבנית על ידי כיבוי המכונה ואינכם יודעים כיצד לחדשו, פנו למוקד שירות הלקוחות לקבלת עזרה.

האם מידע זה סייע לך?

אינני מבין את משמעות אותות הנורות במכונת הקפה שלי

הנורות במכונת הקפה שלך מספקות מידע על מה שיש לעשות ועל מצב המכונה.

המדריך למשתמש כולל פרק מיוחד להסבר על משמעות הנורות. השתמשו בפונקציית החיפוש כדי לאתר ולהוריד את המדריך למשתמש המתאים למכונת הקפה פיליפס או Saeco שברשותך.

שימו לב: אם כל הנורות מהבהבות בו-זמנית, פנו למוקד שירות הלקוחות שלנו לקבלת עזרה

האם מידע זה סייע לך?

המכונה אינה נדלקת

אם מכונת הקפה שלך אינה נדלקת כשאתם לוחצים על לחצן ההפעלה/כיבוי, עשויות להיות לכך כמה סיבות ופתרונות.
 

1. בידוקו את כבל החשמל והפעילו שוב

וודאו שכבל החשמל הוכנס בצורה תקינה. דיחפו את כבל החשמל בחוזקה לתוך מכונת הקפה ושקע החשמל.

בידקו אם לחצן ההפעלה/כיבוי בחלקה האחורי של מכונת הקפה מופעל.
 

2. חברו לשקע חשמל אחר

בידקו אם ישנם יותר מדי מכשירים המחוברים למפצל אספקת החשמל. נסו לחבר את המכונה לשקע חשמל אחר

לא ניתן להכניס את מערכת החליטה במכונת האספרסו פיליפס Saeco

האם מידע זה סייע לך?

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.